Valor MSS PCB Manufacturing Software Solutions

Valor® MSS, Mentor Graphics’in sunduğu ürün tasarımından üretime uzanan PCB endüstrisinin ilk gerçek uçtan uca çözümüdür. Valor MSS, içerdiği araçlarla yeni ürün tanıtımından montaj ve teste PCB üretiminin tüm aşamalarını kapsar.

Downstream Technologies Solutions

Downstream Technologies tüm PCB sonrası süreç ihtiyaçları için iş akışı süreç iyileştirmeleri ve kapsamlı çözümler sunmaktadır. Sunulan ürün ve çözümler, PCB dizaynların incelenmesi, hazırlanması ve üretimine yardımcı olur, hız ve alt süreçlerin doğruluğunu arttırır ve optimum üretim akışını sağlar. Bu alandaki ürünler: BluePrint, Cam350