ModelSim

Mentor Graphics Verilog, VHDL ve System C için birleşik bir hata ayıklama ortamı ile tek çekirdek simülator (single kernel simulator, SKS) teknolojisini birleştirmede bir ilk olmuştur. Endüstri lideri, yerli SKS performansı ile en iyi entegre debug ve analiz ortamının kombinasyonu Modelsim’in hem ASIC hem FPGA tasarımı için tercih edilmesini sağlamıştır. Sektördeki en iyi standartlar ve platform desteği onu çoğu süreç ve program akışına adapte etmiştir.

Formal Pro

FormalPro™ 100000 ve daha fazla kapılı(gate) ASIC ve IClerin kapı seviyesi regresyon testi için tasarlanmış bir Mentor Graphics çözümüdür. FormalPro bir tasarımın fonksiyonel olarak referansıyla aynı olduğunu kanıtlamak için statik biçimsel doğrulama teknikleri kullanır. Tasarımın önceki ve son hallerini işlevsel olarak birbiriyle denk olduğunu doğrular ve kullandığı teknik itibariyle bunu kapı seviyesi simülasyonlara göre çok daha kısa sürede tamamlar.

Questa Advanced Simulator

Questa® Advanced Simulator eksiksiz Verilog, SystemVerilog, VHDL, SystemC, PSL and UPF yerel desteği için gelişmiş debug yeteneğini yüksek performans ve simulasyon kapasitesiyle birleştir. Questa Advanced Simulator, Questa Verification Platform’un temel simulasyon ve hata ayıklama motorudur; karmaşık FPGA ve SoC tasarım doğrulama risklerini azaltma yeteneğine sahip kapsamlı gelişmiş doğrulama platformudur.

Veloce

Veloce tasarım sürecinin tüm aşamalarında blok ve tam SoC RTL simulasyonlarını hızlandırır. Veloce donanım ve yazılım tasarımları sırasında gerçek veriler kullanarak donanım hızlarında debug ve pre-silicon testi sağlar.

Calibre IC Verification & Signoff

Mentor’da IC doğrulama ve sign-off, sadece geleneksel kural tabanlı fiziksel doğrulama ve parasitic extraction içermez, ayrıca aşağıdaki ürünler ile tasarımın kendisini geliştirerek verimi arttırmaya yardımcı yeni kabiliyetler ve otomatize eden teknolojiler sunar: Calibre nmDRC, Calibre nmLVS

Calibre Design For Manufacturing

Calibre® LFD™ (Litho Friendly Design) tasarımın erken süreçlerinde litografik süreç değişkenliğini nasıl yönetileceği acil konusunu adresleyen ilk üretim kanıtlı EDA aracıdır. Calibre LFD aşağıdaki ürünler ile tam olarak çizildiği gibi layout datada metal bağlantılar ve fabrikasyon kapılarının gerçek yapılandırıldığı gibi boyutlarını belirlemek için litografik süreçlerin etkisini modeller: Calibre LFD™, Calibre YieldAnalyzer, Calibre YieldEnhancer

Calibre Computational Lithography

Düşük k1 fotolitografi süreçleri nanometre tasarımlarda RET uygulamalarının data hacmine ve karmaşıklığına göre ilerler. 45nm ve ötesinde, daha karmaşık modeller ve through-process-window düzeltme ve doğrulama gereksinimleri önemli ölçüde hesaplama yükünü arttırır. Hem litografik zorluklar hem de ileri süreçlerle ilgili hesaplama karmaşıklığı hesaplamalı litografi yazılım ve donanımlarında gelişmiş yeteneklere ihtiyaç oluşturur. Ek fonksiyonlar aşağıdaki ürünlerce sağlanmaktadır: Calibre OPCverify™,Calibre nmOPC, Calibre OPCpro™, Calibre OPCsbar™,Calibre WORKbench™

Calibre Mask Process Correction

Önümüzdeki birkaç IC teknolojisi noktaları ilk entegre devreden beri olan tüm geçişlerden daha zorlu olacak. 32 nm’ye kadar, 193 nm litografi kullanan mask yapımında dikkate alınan bozulmalar küçüktü ve bir die’da gerçek özelliklerden mask özellikleri dört kat büyük olduğundan bozulmaların biraz etkisi oldu. Geleneksel OPC esasen wafer görüntü transferini ela alır ve sadece tüm OPC modelin bir parçası gibi etki yapan mask’ı içerir. Ek özellikler aşağıdaki ürünlerle sağlanır: Calibre MPCpro, Calibre nmMPC

Calibre Mask Data Preparation

Mentor’un Mask Data Preparation (MDP) çözümü tek bir kontrol dili kullanarak bir mask toplu imalatında mask data format dönüştürme görevleri ve tüm çözünürlük geliştirme işlemlerini tamamlamaya olanak sağlayan Calibre platformu ile tam uyumludur. Ek işlevler aşağıdaki ürünler ile desteklenmektedir: Calibre FRACTURE™, Calibre MDPmerge™, Calibre MDPverify™, Calibre MDPview™, Calibre® MAPI™, Calibre® MASKOPT™

Analog FastSPICE (AFS) Platform

AFS, nanometre seviyesi IC tasarımlarında, analog, RF, karışık işaret ve sayısal devrelerde dünyanın en hızlı doğrulama platformudur. Halihazırda birçok firma, yüksek hızlı I/O, PLL, ADC/DAC, CMOS image sensor, RFIC ve embedded memory gibi çok büyük alan ve hız gerektiren tasarım doğrulamaları için AFS ürünlerini kullanmaktadır.

Questa Verification IP

Mentor Verification IP güç, performans, güvenlik ve işlevsel güvenilirlik konularını adresleyen, en yeni ve gelişmiş protokolleri destekleyen bir doğrulama çözümüdür. Bazı önemli özellikleri şunlardır: UVM standartlarına tam uyumlu, Tüm popüler simülatörlerde çalışabilen, şifrelenmemiş test sequence kütüphanesine sahip, doğrulama planlaması ve kapsama özelliklerini barındırma

Questa Formal Verification Tools

Geleneksel metodlar kullanılarak tümüyle doğrulamanın gerçekleştirilemediği durumlarda, Questa Formal doğrulama çözümleri devreye girer. Öyle ki %100 işlevsel kapsaması yapılmış olan doğrulamalarda bile, tahmin edilemeyen hatalar saklı kalabilir. Geleneksel doğrulama yöntemlerinin tamamlayıcısı olan Questa formal uygulamaları, bir dizi özellik setini esas alarak istatistiksel matematik kullanarak muhtemel tüm giriş dizilerine karşılık gelen sonuçları analiz eder. Bu sayede saklı kalması muhtemel hataları yakalamaya yardımcı olur.

Tessent Tools

Tessent ürün ailesi, ASIC IC chiplerinin üretim aşamasında ortaya çıkabilecek test ve hata ayıklama gibi zorlukları adresleyen geniş kapsamlı test ve yield analizi çözümleri sunar. Test sürecinin herbir aşamasında sınıfının en iyi çözümlerini bir araya getirerek güçlü ve tam chip kapsaması sağlar.

Quantix Tools

Quantix ürün ailesi, yarıiletken yaşam döngüsü sürecinde karakterizasyon işlemlerinden, otomatik yielding ve kalite yönetimi, güvenilirlik ve uygunluk analizlerine imkan veren bir çözüm paketi sunar. Tüm Quantix ürünleri ortak bir mimari üzerinde tasarlanmış olduklarından, zaman içerisinde iş kapsamının artmasını karşılayacak şekilde, ölçeklenebilir bir yapı sunar.

Exostiv

Exostiv, FPGA boardların analiz, doğrulama ve hata ayıklama ihtiyaçları için geliştirilmiş, yenilikçi bir çözümdür. Standart ve özelleştirilmiş FPGA boardlar için, çok hızlı hata ayıklamaya olanak verir. JTAG erişimli çözümlerden yaklaşık 200.000 kata kadar daha hızlıdır. Hata ayıklama ve analiz süresini aylardan haftalar mertebesine düşürür.

Ürünler ile ilgili web seminerler

webinar.PNG
15/04/2020

ModelSim Essentials++

Mentor’un deneyimli doğrulama teknolojileri uzmanı tarafından gerçekleştirilecek olan HDL simülasyon/doğrulama konularını işleyen dizi web seminerleri kapsamında, Modelsim HDL simülatörünün genel özellikleri ve kolaylık sağlayan pratik kullanım ipuçlarıyla ilgili bilgilendirmelerin yer aldığı bir web seminerdir.

assertion.PNG
06/05/2020

Assertion-Based Verification

OVL, PSL ve SVA hakkında bilgi verilecek, doğrulama amaçlı assertion code yazılması ve bunun ModelSim/Questa ile uygulanması konularına değinilen bir web seminerdir.