top of page
İLERİ PLANLAMA
Advanced Planning

Advanced Planning yazılımı, uzun ve orta vadeli planlamada size yardımcı olmak için tasarlanmış stratejik bir karar aracıdır. Tahmini ve uzun vadeli siparişleri dikkate alır, fizibilite konusunda karar vermeyi destekler ve üretimlerin genel yönünü etkiler.

 

Advanced Planning yazılımı, iş gücünün, kaynak kapasitesinin ve fabrikaların genişletilmesiyle ilgili önemli üretim kapasitesi kararlarını destekler. Neyi ve ne kadar yapacağınızı, nerede ve ne zaman yapacağınızı ve tam olarak hangi malzeme ve kaynakların gerekli olduğunu belirlemenize yardımcı olur.

 

Planlama, sonlu veya sonsuz kapasite modunda yürütülebilir ve planlama zaman periyotları günler, haftalar, aylar veya üçünün bir kombinasyonu olabilir. Gelişmiş çizelgeleme sistemimizle birlikte kullanılırsa, planlanan hacmi, planlanan hacimle geçersiz kılmak için ayrıntılı üretim programı bilgileri planlama sistemine geri gönderilebilir. Ana Üretim Çizelgesi (MPS), yeni sonuçlar için temel olarak üretim çizelgesi kullanılarak yeniden hesaplanabilir.

BOM Level Planning

Planlama Malzeme Listesi (BOM) patlatılabilir ve daha sonra alt seviye kalemler için üretim planı aynı şekilde hesaplanır. MOM patlamasına ve üretim planına bağlı olarak, önerilen malzeme satın alma gereksinimleri eylem için bir ERP sistemine veya Excel'e aktarılabilir.

Interactive Schedule Visualization

İlk Ana Üretim Çizelgesi (MPS) oluşturulduktan sonra, veriler stok profili grafikleri ve kapasite kullanım grafikleri olarak görüntülenebilir. MPS, stok veya kapasite grafiklerindeki bir noktayı basitçe tıklayıp sürükleyerek değiştirilebilir ve belirli bir kalemin üretimi bir planlama döneminden diğerine taşınabilir. Yapılan herhangi bir değişiklik, bağlantılı tüm çizim ve ızgara pencerelerine yansıtılacaktır.

Make-To-Order Planning

Sipariş üzerine üretim ortamında, bitmiş ve ara ürünlerin stok seviyeleri, temel süreç parametrelerinin bir parçası olmayacaktır. Ancak yine de gelecekteki talep değişikliklerinin üretim süreci üzerindeki etkilerini değerlendirme ihtiyacı olacaktır. Talepte miktar veya teslimat tarihleri açısından bir değişiklik meydana geldiğinde, yeni gereksinimleri karşılamanın mümkün olup olmadığını hızlı bir şekilde değerlendirebilme ihtiyacı vardır.

Make-to-Stock Planning

Kaba kesim kapasitesi, ileriye dönük paket rakamları, hedef stok kapsamı günleri, üretim tercihleri, minimum ve maksimum yeniden sipariş miktarları, yeniden sipariş katları ve ürün raf ömrü dikkate alınarak doğru ve ulaşılabilir ana üretim programları (MPS) oluşturun. Üretim kapasitesi miktar, süre veya ağırlık olarak belirtilebilir. Preactor takvim sistemi kapasitesi kullanılarak üretim kapasitesi zaman içinde çeşitlendirilebilir. Mevcut kapasite daha sonra her dönemde yaratılan üretim hacmini sınırlar.

bottom of page